Nuorten ajatukset esiin -huoneentaulut

Nuorten ajatukset esiin -huoneentaulut julkaistiin Nuorisofoorumissa 26.10.2015 Jyväskylän Veturitalleilla.
Lataa tästä huoneentaulut, jotka on vapaasti tulostettavissa ja jaettavissa vaikka nettisivuilla.  Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan pdf:n.

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan pdf:n.

Lapsilta ja nuorilta ohjaaville aikuisille.

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan pdf:n.

Lapsilta ja nuorilta muille lapsille ja nuorille.

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan pdf:n.

Lapsilta ja nuorilta       päättäjille.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan jpg:n.

2016 aikuisille

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan jpg:n.

2016 lapsille ja nuorille

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan jpg:n.

2016 päättäjille

Kuvaa klikkaamalla saat esiin tulostettavan jpg:n.

2016 ohjeet

 

 

Huoneentaulujen sisällön kokosi yhteisöpedagogiopiskelija Iita-Mari Ruponen.
Hän keräsi nuorten ajatuksia muun muassa Näks-ryhmän kokouksissa, Jyväskylän nuorisovaltuuston kokouksessa ja ToukoFest-tapahtumassa.
Huoneentaulujen raikkaan ulkoasun on suunnitellut ja toteuttanut Jyväskylän Ammattiopiston painoviestintä-tutkinnon toisen vuoden opiskelija Katja Kautto työssäoppimisjaksonsa aikana. Katja on erikoistumassa ulkoasuntoteuttajan osaamisalalle.

#nuortenajatuksetesiin

 

Huoneentaulut on tarkoitettu aktiiviseen käyttöön nuorten äänen kuulemisen lisäämiseksi päätöksenteossa.

1)      Ohjaajat

Ohjaavan aikuisen rooli on tärkeä: nuorten toiveen mukaisesti toivomme, että käytte läpi yhdessä nuorten ryhmänne (esim. nuorisovaltuusto, lasten parlamentti, koululuokka, oppilaskunnan hallitus tms. nuorten / lasten ryhmä) kanssa huoneentaulut ja pohditte, miten voitte hyödyntää kaikkia kolmea taulua omassa toiminnassanne.

2)      Nuoret

Nuorten rooli huoneentaulujen levittämisessä ja nuorten äänen kuulumisessa on korvaamaton. Huoneentauluja voitte käyttää esimerkiksi keskustelun avauksena oman kuntanne päättäjien kanssa käytävään vuoropuheluun. Huoneentaulujen avulla voitte keskustella vaikkapa siitä, miten ja millaisissa asioissa nuorten ääntä kuullaan omassa kunnassanne.

3)      Päättäjät

Päättäjien toivomme hyödyntävän niitä päätöksenteon eri vaiheissa. Toivomme päättäjien osallistuvan myös huoneentaulujen levittämiseen. Kun koette asian tärkeäksi, voitte huoneentaulujen avulla pitää asiaa esillä omassa vaikuttamispiirissänne.

Taustaa
Kokemusasiantuntijuutta arvostaen lasten ja nuorten mielipidettä on kuultava heitä koskevissa asioissa. Nuorten äänen kuulemisesta on säädelty useassakin eri laissa aina Suomen perustuslakia myöten. Perustuslain lisäksi säätelyä löytyy muun muassa sekä nuoriso- ja kuntalaista että useista opetusta säätelevistä laeista. Lukuisilla asetuksilla on pyritty varmistamaan se, ettei alle äänestysikäisten näkemykset jää huomioimatta. Kansainvälisesti asiaa on käsitelty muun muassa YK:n yleissopimuksessa lasten oikeuksista.

Nuorten Keski-Suomi ry (Nuksu) käynnisti ”Mitä kuuluu”-hankkeen syksyllä 2014 kiertämällä ympäri Keski-Suomea kyselemässä yläkoulu- ja lukioikäisiltä nuorilta sekä heidän kanssaan töitä tekeviltä aikuisilta näkemyksiä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Keskeisessä roolissa tällä kiertueella oli maakunnallinen Nuorten Ääni Keski-Suomessa (NÄKS) –vaikuttajaryhmä. Kiertueella kerätyn informaation avulla Nuksu ja NÄKS ryhtyivät työstämään huoneentauluja eri kohderyhmille. Huoneentauluja valmisteltiin pitkin kevättä. Humakin opiskelija Iita-Mari Ruponen kirjoitti ylös huoneentauluiksi nuorten ajatukset, joita hän kokosi mm. NÄKS-ryhmän kokouksissa, Jyväskylän nuorisovaltuuston kokouksessa ja ToukoFest-tapahtumassa. Huoneentaulujen avulla saadaan kerrottua nuorten terveiset päättävässä asemassa oleville aikuisille ja nuorille sekä nuorten ryhmiä ohjaaville aikuisille.

Haaste kaikille

Toivomme, että otatte kuvia tilaisuuksista ja kohtaamisista, joissa pohditte huoneentaulujen terveisiä ja jaatte kuvanne hashtagilla #nuortenajatuksetesiin Nuksun tausta huoneentaulutfacebook-sivulla.

Parhaat kuvat ja tilanteet palkitaan ToukoFest-tapahtumassa 1.6.2016. www.toukofest.fi

#nuortenajatuksetesiin

Nuoret vaikuttavat nyt päättäjien seinällä -mediatiedote
Kutsu medialle Nuorisofoorumiin 26.10.2015