Parasta osallisuutta

Parasta Osallisuutta -julkaisuun on kerätty kuvauksia ja tarinoita erilaisista keskisuomalaisista toimintaympäristöistä ja -malleista, joissa lasten ja nuorten osallisuus toteutuu esimerkillisesti.

Julkaisun tavoitteena on tarjota ideoita ja vinkkejä oman ohjaajuuden sekä osallisuustoiminnan kehittämiseen eri tahoilla. Mukana on esimerkkejä niin kouluista, erilaisista järjestöistä kuin kunnallisen nuorisotyönkin puolelta. Myös nuorille itselleen on annettu ääni ja heidän tarinansa kuvaavatkin hyvin sitä, mitä osallisuustoiminta eri ympäristöissä parhaimmillaan nuorille antaa.

Parasta Osallisuutta -julkaisu toteutettiin Nuorten Keski-Suomen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Parasta Osallisuutta! -julkaisu oli osa Nuorten Keski-Suomen koordinoimaa InnostavaK-S -hanketta, jonka kautta edistettiin keskisuomalaisten nuorten osallisuutta, aktiivikansalaisuutta sekä yritteliäisyyttä. Hanke toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Suomen hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman jalkauttamiseen tarkoitetun rahoituksen turvin.

Lataa julkaisu tästä (PDF).