ESR-hanke: Dynamo

Lisää virtaa järjestöjen ja kuntien yhteistyöhön

Dynamo-hankkeen aikana 1.9.2009 – 31.12.2012 rakennettiin Jyväskylään uudenlainen lasten osallisuustoiminnan toimintamalli, jonka mukaan toimittiin tuloksellisesti koko hankkeen ajan. Projektin toteutti Nuorten Keski-Suomi ry kuntakumppaninaan Jyväskylän kaupungin opetuspalvelut. Hankkeen toimintojen myötä syntynyt alakoulujen oppilaskuntia osallistava LastenParlamentti-toiminta Jyväskylässä rakentuu yhdeksän alueellisen PikkuParlamentin toimintojen pohjalle. Suurin osa lukuvuoden aikana tehtävästä työstä valmistellaan koulujen oppilaskunnissa. PikkuParlamenttien tavoitteena on luoda uusia ideoita ja mahdollisuuksia koulujen arkityöhön ja uusi vaikuttamiskanava kunnalliseen päätöksentekoon lapsille.

LastenParlamentti-toiminnan käynnistäminen Jyväskylässä osui kaikkien osapuolten kohdalla erittäin onnistuneeseen saumaan. Opetuspalveluilla oli selkeä tarve lasten demokratiakasvatukseen ja oppilaskuntatoiminnan koordinointiin, ja Nuorten Keski-Suomella oli järjestönä olemassa osaaminen palvelun tuottamiseen. Yhteistyö kuntakumppanin kanssa oli koko hankkeen ajan erittäin helppoa ja toimivaa. Tästä käy osoituksena jatkuva vuoropuhelu asiantuntijaryhmän kokouksissa, joissa edustettuina olivat opetus- ja nuorisopalvelut sekä osallisuusasiantuntijat. Hankeajan päättymisen lähestyessä neuvotteluiden aloittaminen toiminnan jatkumisesta oli itsestään selvää ja kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen päästiinkin nopeasti.