InnostavaK-S -hanke

InnostavaK-S -hanke oli nuorten osallisuuden, aktiivikansalaisuuden ja yritteliäisyyden edistämishanke Keski-Suomessa, joka suunnattiin sekä nuorille että aikuisille. Se toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Suomen hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman jalkauttamiseen tarkoitetun rahoituksen turvin ja toteutettiin 15.4.2009- 30.11.2012. Päätoiminta-aikaa olivat lukuvuodet 2009-2012. InnostavaK-S-hankkeessa nuorten osallisuus näkyi läpileikkaavana toimintatapana hankkeen eri toimintamuodoissa. Nuorten osallistaminen oli keskiössä ja eri teemoja vietiin eteenpäin ensisijaisesti osallistamalla nuoria eri toimintojen toteuttamiseen. Hankkeen toiminnot toteutettiin yhteistyössä kymmenien tahojen kanssa. Hankkeen toiminta oli hyvin moniulotteista ja laajaa. Tässä keskeisimmät:

– Koulutuksia ja kohtaamisia järjestettiin hankkeen aikana niin maakunnallisesti, alueellisesti kuin paikkakuntakohtaisestikin. Kiertueita eri puolilla maakuntaa järjestettiin kolme ja muita koulutuksia yli 30. Koulutuksissa nuorille annettiin valmiuksia toimia eri vastuutehtävissä ja aikuisille taitoja ja uskallusta antaa nuorille vastuuta ja toimia nuorten tukena. Nuorten ja päättäjien kohtaamistilaisuuksia järjestettiin paikallisesti sekä maakunnallisesti (nuoret ja Keski-Suomen kunnanjohtajat / kansanedustajat).

– Lapsi- ja nuorisopoliitisen kehittämisohjelman teemat olivat monipuolisesti esillä ToukoFestissä niin toimintapisteiden, lavaohjelman kuin kilpailujenkin kautta. Tapahtuman pääteemat määriteltiin Lanuke-ohjelman mukaisesti: 2009 luovuus, 2010 osallisuus, aktiivisuus ja vaikuttaminen, 2011 monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, 2012 Mikä sua liikuttaa? Vastaavat teemat olivat näkyvissä myös My Way –messuilla.

– Osin InnostavaK-S-hankkeen, osin Keski-Suomen liiton yhteistyösopimuksen mahdollistamana valmisteltiin nuorten kanssa malli, jonka kautta nuorten ääntä Keski-Suomessa kuunneltaisiin. Nuoret päätyivät maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän Nuorten Ääni Keski-Suomessa eli NÄKS-ryhmän perustamiseen. Konkreettinen toiminta lähti liikkeelle 2011.

– InnostavaK-S -hankkeen teemoista ja tuloksista laadittiin Parasta Osallisuutta! –julkaisu, jossa esitellään laaja-alaisesti erilaisia keskisuomalaisia osallisuustoiminnan malleja. Julkaisun on tarkoitus toimia innostuksena ja ideoiden lähteenä nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Parasta Osallisuutta julkaistiin osana Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisusarjaa.

Kaiken kaikkiaan hankkeen toiminnat tavoittivat yli 10 000 nuorta ja aikuista. Pelkästään koulutuksiin ja kohtaamisiin osallistui yli 1000 henkilöä, kouluvierailuilla tavoitettiin 2500 nuorta ja suurtapahtumissa yhteensä yli 10 000 nuorta. Osa toiminnoista vaikutti hyvin syvällisesti ja pitkäjänteisesti; esimerkiksi koulutustilaisuudet poikivat paljon toimintaa myös paikallistasolla ja lisäsivät osaamista toimia eri tehtävissä pitkälläkin aikajänteellä. Konkreettinen, pitkäaikainen ja näkyvä tulos on maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän syntyminen. Myös yksittäiset kohtaamiset veivät hankkeen teemoja monimuotoisesti eteenpäin. Julkaisu on herättämässä ajatuksia ja toivottavasti innostamassa viemään hankkeen tavoitteita eteenpäin jatkossakin.