Mitä kuuluu? -hanke

Nuorten_hyvinvointi_terveiset_päättäjille -lyhyt raportti

Nuorten_hyvinvointi_terveiset_päättäjille_-pitkä raportti

Nuorten hyvinvointi koulussa –teemasta kerättiin nuorten näkemykset esiin keväällä Mitä kuuluu? –hankkeen myötä. Kouluilla ja kunnissa käytiin aiheesta keskusteluja, joiden terveiset tuotiin alueellisiin nuorisoforumeihin. Tulokset koottiin julkaisuksi, jota voidaan hyödyntää niin kouluilla kuin kunnissakin, mutta tulokset menevät myös hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman käyttöön.

MITÄ KUULUU? -HANKE 2014-2016

Nuorten Keski-Suomi ry (Nuksu) käynnisti ”Mitä kuuluu”-hankkeen syksyllä 2014 kiertämällä ympäri Keski-Suomea kyselemässä yläkoulu- ja lukioikäisiltä nuorilta sekä heidän kanssaan töitä tekeviltä aikuisilta näkemyksiä nuorten vaikuttamismahdollisuuksista. Keskeisessä roolissa tällä kiertueella oli maakunnallinen Nuorten Ääni Keski-Suomessa (NÄKS) –vaikuttajaryhmä. Kiertueella kerätyn informaation avulla ja nuorten eri yhteyksissä käymien keskustelujen pohjalta laadittiin kolme erilaista huoneentaulua. Huoneentaulujen avulla saadaan kerrottua nuorten terveiset päättävässä asemassa oleville aikuisille ja nuorille sekä nuorten ryhmiä ohjaaville aikuisille sekä muille nuorille. Lisätietoja: http://www.nuortenkeskisuomi.fi/nuksu/julkaisut-2/nuorten-ajatukset-esiin-huoneentaulut/

Hanke päättyy laajaan maakunnalliseen vaikuttamisprosessiin:

KAIKKI MAAKUNNAN NUORET VAIKUTTAMAAN!

Keski-Suomessa toteutetaan ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa nuoria halutaan aktivoida ja kuulla mahdollisimman laajasti. Prosessi hyödyntää niin nuoria, kouluja, kuntia kuin päättäjiäkin eri tasoilla. Toivomme, että mahdollisimman moni nuori pääsee mukaan keskusteluun ja vaikuttamaan. Keskusteluteemana on:

           Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen koulussa.

Kaikki Keski-Suomen yläasteet ja 2. asteen oppilaitokset sekä nuorisovaltuustot kutsutaan keskusteluihin mukaan. Mitä useampi nuori pääsee vaikuttamaan, sitä parempi!

Aiheesta keskustellaan ensin kouluilla ja nuorisovaltuustoissa maalis-huhtikuun aikana. Koulujen ja kuntien edustajat tuovat terveiset alueellisiin nuorisoforumeihin, joita järjestetään ajalla 11.4.-2.5. eri puolilla Keski-Suomea. Prosessi huipentuu ToukoFestiin, jossa nuoret välittävät niin peruskoululaisten kuin 2. asteen opiskelijoiden terveiset päättäjille ja nuoret ja päättäjät voivat käydä vuoropuhelua aiheen tiimoilta. Nuorten ajatusten pohjalta on hyvä käydä vuoropuhelua myös koulu- ja kuntatasolla.

Keskustelun tuloksilla on paljon käyttöä yhteiskunnassa. Tuloksia hyödynnetään mm. Sipilän hallituksen lasten, nuorten ja perheiden kärkihankkeessa ja Keski-Suomen SOTE2020-valmistelussa.

 

Lisätietoja:
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
Maria Kaisa Aula, p. 050 5309697, mariakaisa.aula@luukku.com 
Petri Oinonen, Keski-Suomen SOTE2010, p.050 4124028, petri.oinonen@jkl.fi
Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi