Muuramen Nuorten Yrittäjyystalo -hanke

Innola syntyy

Alun perin ajatus yrittäjyystalotoiminnan käynnistämisestä Keski-Suomessa syntyi Nuorten Keski-Suomi –projektin merkeissä syksyllä 2002, kun kuultiin, että Kajaanissa oltiin perustamassa nuorten yrittäjyystaloa, Intotaloa. Sen toimintaan liittyi kiinteästi mm. yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Keski-Suomessa lähdettiin tekemään kuitenkin ihan omaa mallia, jossa talotoimintaa voidaan toteuttaa pienemmällä paikkakunnalla ja osin eri kohderyhmälle (esim. mukana ei ollut erityisesti ko. oppilaitosten opiskelijoita, vaan toimintaa oli aina ala-asteikäisille asti). Keskeistä oli, että se tarjoasi mahdollisuuksia konkreettisesti tekemällä oppimiseen ja vastasi ajan haasteeseen. Vastaavaa toimintaa ei Keski-Suomen alueella eikä tässä muodossa koko Suomessa vielä ollut. Tavoitteena oli luoda toimintamallia ja toimintatapoja, jotka onnistuessaan olisivat esimerkkinä muille paikkakunnille.

Toimintamahdollisuuksia selvitettäessä päädyttiin varsin pian Muurameen, jossa koettiin olevan toimintatavalle ominainen ilmapiiri. Syksyllä 2003 tehdyn esiselvityksen pohjalta käynnistettiin Muuramen nuorten yrittäjyystalo –hanke, josta Nuorten Keski-Suomi ry sai hankepäätöksen kaksi päivää yhdistyksen rekisteröinnin jälkeen. Rahoituslähteenä oli EU:n ALMA-ohjelma, Jyväsriihi ja TE-keskus (maa- ja metsätalousministeriö). Hanke toteutettiin ajalla 2.1.04-15.2.06.

Innola on Suomen ensimmäinen 11–24-vuotiaiden nuorten yrittäjyystalo. Se on kaikille nuorille avoin, uudenlainen toiminta- ja oppimisympäristö. Innola tarjoaa tilat, puitteet ja ohjausta erilaisten ideoiden toteuttamiseen toimien innostavana toimintakeskuksena, ihmisten risteyspaikkana ja verkostojen kohtaamisympäristönä.

Kokemukset Innolasta olivat erittäin myönteisiä. Toimintamallia lähdettiinkin levittämään uuden Nuorten yrittäjyystalot –verkostohankkeen myötä. Osa tämän hankkeen rahoituksesta tuli Innolaan, jonka avulla toiminta jatkui Muuramessa. Myös paikallista rahaa alettiin etsiä. Ajatuksena oli, että Nuorten Keski-Suomi ry on toiminnan käynnistäjänä, ja vastuu toiminnan pyörittämisestä siirtyy paikallisille toimijoille. Kun valmista toimijaa ei löytynyt, perustettiin 9.5.2006 Muurameen oma yhdistys, Muuramen Innola ry, jossa NuK-Su oli yhtenä perustajajäsenenä ja teki perustamiseen liittyvät hallinnolliset työt. Nuorten Keski-Suomi vastasi Innolan toiminnasta kuitenkin siihen asti, että yhdistys saatiin rekisteröityä. Vastuu Muurameen siirtyi marraskuussa 2006.

Hankkeen nuorille suunnatun toiminnan aikana 9.5.2004–31.1.2006 Innolan toiminnassa oli mukana aktiivisesti n. 200 nuorta projekteissa, noin 100 nuorta koulutuksissa ja 20 nuorta työnvälityskanava duuniringin kautta. Vierailijoita Innolassa kävi n. 700. Hankkeen aikana kehitettiin uusia toimintamalleja, kun mm. duunirinkitoiminta sai alkunsa.

yk_innola