Nuoret kylien toimijoiksi

Nuoret kylien toimijoiksi –hankkeen tarkoituksena oli luoda nuorille mahdollisuuksia ja valmiuksia toimia omalla kylällään toiminnan järjestäjinä. Hanke suunnattiin Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan sivukyliin. Hankkeen rahoittajana toimivat EU:n alueellinen maaseudun kehittämisohjelma ALMA, Jyväsriihi ja TE-keskus. Hankkeelle haettiin rahoitusta toukokuussa 2005, mutta silloin sitä ei myönnetty. Jyväsriihi otti kuitenkin syksyllä yhteyttä ja tarjosi mahdollisuutta käynnistää hanke muista hankkeista vapautuneen rahoituksen turvin. Hankkeen varsinainen toiminta-aika olikin alkuperäistä suunnitelmaa paljon tiiviimpi ajoittuen ajalle 17.10.05–28.2.06.

Hankkeen ideoi, suunnitteli ja hallinnoi Nuorten Keski-Suomi ry. Ideointi- ja suunnitteluyhteistyötä tehtiin tiiviisti Laukaan 4H-yhdistyksen ja Jyväskylän maalaiskunnan nuorisotoimen kanssa.

Suurin osa kylillä toteutetuista projekteista oli suunnattu perheille. Hyvin suosittua oli järjestää koko perheen päivätapahtuma ja illalla disko kylän nuorisolle. Yhteensä kylien tapahtumissa oli noin 470 kävijää, mikä on huikea määrä ottaen huomioon kylien koot. Tämä kertoo siitä, että nuorten järjestämät tapahtumat näkyivät ja kuuluivat koko kyläyhteisön ilona. Yhteenvetona hankkeesta voi todeta, että kokonaisuus onnistui hyvin ja tärkeinä pidetyt tavoitteet saavutettiin.