Nuorten YrittäjyysTalot

Nuorten Yrittäjyys Talot -verkostohanke toteutettiin 1.5.2006–29.2.2008. Päätoteuttajana oli Nuorten Keski-Suomi ry ja muina toimijoina Muuramen Innola ry, Suolahden / Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta.

Hankkeen yleistavoitteena oli nuorten yritteliäisyyden, yrittäjyyden ja oma-aloitteisuuden lisääminen ja nuorten aktivointi toimimaan eri tahoilla. Lisäksi hankkeen myötä oli tavoitteena kouluttaa aikuisia toimimaan nuorten tukena ja luoda puitteet yritteliäisyyden syntymiseksi.

Hankkeen tulokset
Hankkeen aikana käynnistettiin Yrittäjyys Talo -toiminta kolmella uudella paikkakunnalla; Jyväskylässä, Suolahdessa / Äänekoskella ja Uuraisilla, sekä tuettiin jo aiemmin käynnistynyttä Muuramen Innolan toimintaa.

Hankkeen aikana synnytettiin ja kehitettiin Nuorten YrittäjyysTaloja tarjoten puitteet tekemällä oppimiseen: tila ja valmennus oli kaikkien nuorten käytettävissä. Hankkeen aikana toimintamallia saatiin testattua erikokoisilla paikkakunnilla, ja se osoittautui varsin toimivaksi. Talot jatkoivat toimintaansa hankekauden jälkeen. Talojen keskeisiä toimintamuotoja (projektit, koulutukset, työnvälitys) testattiin ja kehitettiin eteenpäin, ja kaikista saatiin positiivisia kokemuksia. Näihin toimintoihin osallistui hankkeen aikana yhteensä 815 eri nuorta.

Toiminta jatkui hankekauden jälkeen osin uuden EU -hankkeen avulla, osin paikkakuntien omana toimintana. Talot muodostavat jatkossakin verkoston, jonka toiminnasta vastaa Nuorten Keski-Suomi ry.