Serpa

SERPA -RYHMÄTOIMINTAMALLI MAHDOLLISTAA NUORISTA LÄHTEVÄN TOIMINNAN

Nuorten Keski-Suomi oli yksi osatoteuttajista SERPA – Nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla –hankkeessa, jota JAMK hallinnoi ESR:n rahoittamana vuosien 2015-2016 ajan. Hankkeessa toteutettiin kuusi (6) pilottiryhmää, jotka niin ikään saivat vapaat kädet suunnitella ryhmän toimintaa omien ideoiden, tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Hankkeen tuloksena syntyi vapaaehtoisuuteen sekä vertaisohjaajuuteen ja -ryhmätoimintaan perustuva Serpa-ryhmätoimintamalli, joka haastaa perinteiset työllistämistoimet. Serpa-ryhmätoiminnassa on tarkoitus mahdollistaa nuorille koulutukseen ja työelämään liittyvien ongelmien ratkaisua itse, kokeilukulttuurin keinoin.

Serpa -ryhmätoimintamallia esiteltiin eri toimijoille syksyn 2016 aikana ja se on saanut positiivisen kiinnostuneen vastaanoton. Erityisesti keskustelua on herättänyt kohtaamisen tärkeys sekä asiantuntijuudesta luopuminen.

Kun nuoret saavat kokemuksen, että saavat itse vaikuttaa elämänsä päätöksiin, nousee myös motivaatio ja aktiivisuus. Nuoret tarvitsevat usein aikaa ja vertaisten kohtaamista pohtiakseen elämänsä suuria kysymyksiä. Vertaisryhmätoiminnassa ja erityisesti vertaisohjaajan tuella nuoret saavat helpommin olla itse toimijoina, joka taas lisää oppimista ja vastuunottoa.

Serpa- hanketuloskortti ESR

Serpa-ryhmätoiminta, nettisivut (täydentyy v. 2017)

Lisätietoja; Carita Hännivirta, carita.hannivirta[ät]nuortenkeskisuomi.fi, puh. 044 0124 606

Serpa -nuorten ajatuksia työllistymisen esteistä ja mahdollisuuksista koottiin  ryhmätapaamisissa keväällä 2016, ja tuloksia esiteltiin Maria Kaisa Aulalle, joka Työ-ja elinkeinoministeriön selvityshenkilönä kokosi laajasti eri toimijoiden näkemyksiä työllistämistä helpottavista toimenpiteistä.

Negatiivinen uutisointi estää nuorten työllistymistä – nuoret toivovat lisää tukea yritteliäisyyteen  (Mediatiedote 24.3.2016)

Maria Kaisa Aula selvittämään työllisyyskokeiluja (TEM 20.1.2016)

Nuorten ajatukset TEMn selvitykseen