Sytytä

Sytytä nuoret ja itsesi!

Kaipaatko konkreettista tukea nuorten kanssa toimimiseen? Sytyttäjät -ryhmissä keskitytään kädet savessa -hengessä käytännön haasteisiin ja niiden ratkomiseen.

Sytytä-hankkeessa vahvistetaan nuorten parissa toimivien aikuisten osaamista toimia nuorten omaehtoisen projektitoiminnan ohjaajina.

Tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia järjestöissä sekä kunnissa. Omaehtoisen projektitoiminnan kautta on mahdollista antaa nuorten unelmille siivet. Valmentajan tuella projekteissa mukana olevat nuoret löytävät omia vahvuuksiaan, oppivat hyödyllisiä taitoja ja tietoja sekä saavat onnistumisen kokemuksia.

Oli ihanaa kun meitä tarvittaessa avustettiin ja ohjattiin – ja välillä muistuteltiinkin joistakin asioista, mutta että saimme pääasiassa tehdä tämän aivan itse.” -Tyttö 15v

Hankkeen tavoitteita ovat

• Vahvistaa aikuistoimijoiden intoa ja osaamista toimia nuorten valmentajina
• Sytyttää nuoria toimimaan aktiivisesti ja siten lisätä heidän valmiuksiaan työelämään ja koulutukseen
• Lisätä opiskelijoiden ammattitaitoa toimia nuorten aktivoijina
• Rakentaa ja kehittää yhdessä aikuistoimijoiden kanssa oppivaa verkostoa
• Kehittää ja levittää hankkeen toimintamalleja ja työkaluja edelleen

Sytytä-hanketta toteutetaan Jyväskylässä, Muuramessa ja Jämsässä. Joka paikkakunnalla kokoontuu oma aikuistoimijoiden Sytyttäjät -ryhmä, jossa kehitetään osaamista ja jaetaan parhaita käytäntöjä. Lisäksi järjestetään yhteisiä koulutuksia ja verkostotapaamisia.

Sytyttäjät-ryhmiin toivotetaan tervetulleiksi jo nuorten parissa toimivia sekä sitä vasta aloittelevia/suunnittelevia aikuisia niin järjestöistä, nuorisotyön kentältä kuin kouluistakin. Edellytyksenä on ainoastaan tahto kehittää nuorten omaehtoista toimintaa omassa organisaatiossa.

Sytytä-hankkeen toiminnot käynnistyivät syksyllä 2012 ja jatkuvat vuoden 2014 loppuun asti.

Esimerkkejä nuorten projekteista sekä kokemuksia valmentajan roolista ja verkostotyöstä voit löytää Jokaiselle oman kokoisia haasteita -julkaisusta. Lataa julkaisu tästä (PDF).

Parasta oli se kun projektin lopussa näki sen tuloksen ja että sinne oikeasti tuli porukkaa. Oli mukava nähdä se, että pystyy järjestämään jotakin noin kivaa ja mukavalla porukalla.” -Tyttö 17v

Sytytä-hanke on jatkoa Ketään ei jätetä – Nuorten Yrittäjyystalot ja verkostot nuorten aktivoijina – verkostohankkeelle. SYTYTÄ on Keski-Suomen ely -keskuksen ESR- hanke, joka kestää vuoden 2014 loppuun. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Muuramen Innola ry:n sekä Jämsän kaupungin kanssa.

Katso Sytytä-hankkeen loppuraportti tästä (PDF). 

Lisätietoja: Sytytä-hankkeen valmennuspäällikkö Tarja Sovijärvi,
p.044 012 4609
tarja.sovijarvi@nuortenkeskisuomi.fi

 

yk_innolayk_jamsayk_elysytyta_vvoima