TsemppaavaK-S -hanke

TsemppaavaK-S -hanke oli nuorten osallisuuden, aktiivikansalaisuuden ja sisäisen yrittäjyyden edistämishanke Keski-Suomessa. Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa tukitoimintoja nuorten toimimis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ja -valmiuksien lisäämiseksi sekä vaikuttaa toimenpideohjelmien syntymiseen sekä maakunnallisella, seudullisella että kuntatasolla. Hankkeeseen saatiin rahoitusta Länsi-Suomen lääninhallituksen nuorisotyön kehittämisrahasta. Hanke aloitettiin 1.10.2005, ja se jatkui vuoden 2009 elokuun loppuun. Projektin vastuutoimijana toimi Nuorten Keski-Suomi ry, mutta hanketta toteutettiin yhteistyössä useiden eri yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeen aikana toteutettuja toimintoja

  • Koulutukset
  • Kohtaamiset
  • Palkitsemiset
  • Sähköpostitiedote
  • Maakuntakierrokset
  • Agenttiverkosto

 

Tuloksiin voitiin olla tyytyväisiä käytettävissä olleisiin resursseihin nähden. Toiminnot etenivät monella rintamalla ja hedelmät kantoivat tulosta vielä hankkeen päätyttyäkin. Laajalla yhteistyöverkostolla oli suuri merkitys hankkeen toteuttamisessa. Merkittävin hankkeen tulos lienee maakunnalliseen lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan liittynyt aloite ja sitä seurannut ohjelmatyö, mutta myös jokainen koulutus ja kohtaaminen voi olla merkittävä yksilön ja/tai yhteisön kehityksen kannalta, joko nyt tai tulevaisuudessa.

Yhteensä koulutuksia, tapaamisia, tilaisuuksia ja kuntakierroksia yht. 139, joissa mukana yhteensä 1500 henkilöä; puolet nuoria ja puolet aikuisia (752/751), joten hankkeen toiminnoista on päässyt moni nauttimaan. Hankkeen voi todeta onnistuneeksi, sillä sen aikana toteutettuja toimintoja jatketaan hankkeen päätyttyä.