Lasten Parlamentti

LASTEN AJATUKSET SUORAAN SISÄMINISTERIÖÖN

Jyväskylän LastenParlamentin toimintakausi 2016-17 käynnistyi loka-joulukuun aikana kaikilla yhdeksällä PikkuParlamentilla. Ensimmäisten tapaamisten aikana lyötiin alkutahdit toiminnan täyteiselle kaudelle muun muassa toisiin edustajiin ja alueen kouluihin tutustuen. Palokan PikkuParlamentti pääsi ottamaan kantaa myös sisäministerin toiveesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston avulla sisäiseen turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Harjoittelijamme Laura sai kunnian viedä Palokan PikkuParlamentin lasten ajatukset sisäisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Vaasaan sisäministerin järjestämään sisäisen turvallisuuden strategian alueelliseen työpajaan. Siellä kuulemassa oli muun muassa kymmeniä virkamiehiä, toimittajia sekä itse sisäministeri Paula Risikko.

Seuraavalla, tammikuussa käynnistyvällä PikkuParlamentti-kierroksella, paneudumme lasten esiin nostamiin teemoihin, joita puretaan tarkemmin lasten ja päättäjien yhteisessä SuurIstunnossa. LastenParlamentti sai sivistyksen johtoryhmältä myös toimeksiannon selvittää talven aikana talouden vaikutuksia koulunkäyntiin lasten näkökulmasta. Tähän teemaan palaamme kevättalvella.

Kylän Kattauksen ja LastenParlamentin yhteinen ruokatyöryhmä kokoontui 22.11 ja 12.12 Puistokoululle suunnittelemaan tulevan Suomen juhlavuoden erikoisteemoja kouluruokailua koskien. Tarkemmin teemoihin palataan kevään aikana.

Lisätietoja; Turo Teittinen, Kehittämispäällikkö, LastenParlamentti-toiminnan koordinaattori, turo.teittinen@nuortenkeskisuomi.fi, puh. 044 – 515 5336

Jyväskylän LastenParlamentti on 1-6-luokkalaisten vaikuttamistaitoja kehittävä toimimiskanava. Toiminnan tavoitteena on antaa lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin sekä nostaa lasten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Jyväskylä on jaettu yhdeksään alueelliseen PikkuParlamenttiin, jotka lukuvuosittain vaikuttavat monipuolisesti oman lähiympäristönsä asioihin tapahtumien, tempausten, lausuntojen, kannanottojen ja aloitteiden avulla. Osana LastenParlamentin rakennetta ovat opettajat, aikuiset päättäjät sekä lapsia päätöksenteon oppimisessa avustavat vaikuttamisesta innostuneet nuoret. LastenParlamentti-toimintaa toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden kanssa.

Nuorten Keski-Suomi koordinoi toimintaa Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen puitteissa. Lisätietoa LastenParlamentti-toiminnasta Pedanetissa.

lp-logo