Serpa

Serpa -nuorten ajatuksia työllistymisen esteistä ja mahdollisuuksista koottiin  ryhmätapaamisissa keväällä 2016, ja tuloksia esiteltiin Maria Kaisa Aulalle, joka Työ-ja elinkeinoministeriön selvityshenkilönä kokosi laajasti eri toimijoiden näkemyksiä työllistämistä helpottavista toimenpiteistä.

Negatiivinen uutisointi estää nuorten työllistymistä – nuoret toivovat lisää tukea yritteliäisyyteen  (Mediatiedote 24.3.2016)

Maria Kaisa Aula selvittämään työllisyyskokeiluja (TEM 20.1.2016)

Nuorten ajatukset TEMn selvitykseen

 

SERPA-projektissa nuoret ottavat vastuun

Serpa – hankkeen tavoitteena on osallistaa keskisuomalaisia nuoria ratkaisemaan koulutukseen ja työelämään liittyviä ongelmia itse ja tukea näin nuoria opiskelun sekä työelämän suuntaan. Hankkeen päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina mukana ovat Nuorten Keski-Suomi ry, Äänekosken kaupunki ja kaupungin työpaja sekä Jyväskylän kaupunki ja Nuorten Taidetyöpaja.

Mukaan Serpa-ryhmään?

Osatoteuttajien Serpa-ryhmät koostuvat 17-29 vuotiaista nuorista. Tarkoituksena on lähteä yhdessä tunnistamaan sekä rajaamaan omalle ryhmän yhteisiä ongelmia. Kussakin kolmessa  ryhmässä rakennetaan ratkaisuja näihin ongelmiin ja niitä testataan nopeasti omassa toimintaympäristössä. Tämä pilottitoiminta on matalan kynnyksen kokeilukulttuuria. Ryhmässä toimimisen myötä opitaan myös ns. 2000-luvun työelämätaitoja.

Ota yhteyttä: eeva.lyytikainen@nuortenkeskisuomi.fi tai 044 012 8046

Lue edellisten Serpa-ryhmäläisten ajatuksia: http://elamaasiivella.blogspot.fi/

Lisätietoja
Valmennuspäällikkö Carita Hännivirta, Nuorten Keski-Suomi ry, 044 012 4606, etunimi.sukunimi@nuortenkeskisuomi.fi

http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/serpa/