Yhdistys

Nuorten Keski-Suomi ry on keskisuomalaisten 11-24-vuotiaiden nuorten ja heidän kanssaan toimivien tahojen palvelujärjestö.

Nuoret ovat kaiken toimintamme keskiössä. Tavoitteenamme on lisätä nuorten valmiuksia ja mahdollisuuksia tehdä, toimia ja vaikuttaa. Luotamme nuoriin ja annamme heille vastuuta, oman kokoisia haasteita sekä tukea. Ajattelutavallamme ja toiminnallamme lisätään nuorten hyvinvointia, ehkäistään syrjäytymistä, tuetaan henkistä kasvua, kasvatetaan yrittäjyyteen sekä edistetään työllistymistä.

Yhteistyötä tehdään kaikkien tahojen – koulujen, oppilaitosten, järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja yritysten – kanssa, jotka haluavat olla lisäämässä nuorten mahdollisuuksia ja valmiuksia toimia ja vaikuttaa eri tahoilla.