Historia


Koulut liikkeelle | Nuorten Keski-Suomi | Palkitsemisjuhlaperinne | ToukoFest

Nuorten Keski-Suomi ry perustettiin 31.10.2003. Sen perustajajäseniä ovat Keski-Suomen 4H-piiri, Keski-Suomen Nuorisoseurainliitto ry, Kalevan Nuorten Keski-Suomen piiri ry, Keski-Suomen Liikunta ry ja Keski-Suomen Opiston kannatusyhdistys ry.

Yhdistyksen pohjalla ovat vuosina 2001-2003 toteutettu Nuorten Keski-Suomi -projekti ja vuosina 1993-2000 toteutettu Koulut liikkeellä – kulttuurit kohtaavat -projekti. Näissä projekteissa muodostuneita hyviä toimintatapoja, tietotaitoa ja yhteistyöverkostoa hyödynnetään myös Nuorten Keski-Suomi ry:ssä.

*

Koulut liikkeelle – kulttuurit kohtaavat –projekti

Koulut liikkeelle – kulttuurit kohtaavat –projekti (lukuvuodet 1993-1994 ja 1995-1997) ja Koulut liikkeellä – kulttuurit kohtaavat –projekti (lukuvuodet 1997-2000) ovat luoneet pohjan Nuorten Keski-Suomen synnylle. Koululaisten liikunnan ja kulttuurin suurtapahtuma sai alkunsa, kun ensimmäinen Koulut liikkeelle -tapahtuma järjestettiin 1994.

Projektien tavoitteena oli lisätä lasten ja nuorten liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Tavoitteeseen päästiin kuitenkin perinteisestä poikkeavalla tavalla: nuorille ei järjestetty toimintoja valmiiksi, vaan heille annettiin valmiuksia toimia itse tapahtumien, turnausten ja muiden toimintojen järjestäjinä. 1980-luvulla Pesäpalloliiton käynnistämää oppilasvastaavakoulutusmallia laajennettiin muihin aineisiin ja lajeihin, mistä sittemmin poiki monenlaista uutta toimintaa. Projekti osoitti, että myös alakoululaiset osaavat toimia erittäin mallikkaasti, kun heille vain uskalletaan antaa vastuuta ja sopivasti tukea taustalle.

Projektien aikana järjestettiin mm. kymmeniä oppilasvastaavakoulutuksia, joihin osallistui yhteensä 4000 koululaista. Samalla käynnistettiin myös oppilaskuntien koulutukset ja virikepäivät, joihin osallistui 400 oppilasta. Lisäksi opettajille järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuksia, joihin osallistui yhteensä yli 800 opettajaa.

Koulut liikkeelle -tapahtuma toteutettiin joka vuosi hankkeen aikana. Tapahtuman järjestäjinä olivat alusta alkaen nuoret, ja se sai heti suuren suosion: ensimmäisenä vuonna, 1994, kävijöitä oli 4500, vuosina 1996–1999 kävijöitä oli 7900-8400/vuosi ja vuonna 2000, kun tapahtumassa oli mukana Koululiikuntaliiton valtakunnallinen Power Mover –teema, kävijöitä oli peräti 9100.

ylös

*

Nuorten Keski-Suomi -projekti

Koulut liikkeellä – kulttuurit kohtaavat -projektin toimintatapa, vastuun antaminen nuorille ja mahdollisuuksien tarjoaminen nuorten tekemällä oppimiseen, osoittautui täysin oikeaksi. Sen pohjalta syntyi ajatus entistä laajemmasta toiminnasta, jossa toimintaa suunnattiin paitsi kouluille, myös kuntiin ja järjestöihin. Käynnistettiin Nuorten Keski-Suomi –hanke, joka toteutettiin ajalla 1.4.2001- 31.7.2003.

Nuorten Keski-Suomi –projektin lähtökohtana tiivistyy seuraavaan: Olennaisinta on vastuun antaminen nuorille. Oppiakseen kantamaan vastuuta nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä, toimia ja vaikuttaa. Aikuisten tuki on myös tärkeää.

Projekti suunnattiin kaikille Keski-Suomen 11-24 -vuotiaille nuorille, pääpainon ollessa 11-20 -vuotiaissa, sekä nuorten taustajoukoille. Toiminnot olivat avoimia kaikille ja jokainen voi poimia tarjonnasta sen, mikä itseä kiinnosti. Kiinnostusta riittikin maakunnan eri osista hyvin, sillä tilaisuuksiin ja/tai toimintoihin osallistuttiin maakunnan jokaisen 30 kunnan alueelta. Projektin aikana järjestettiin yhteensä 91 eri koulutustilaisuutta. Niihin osallistui yhteensä 1 158 nuorta ja 414 aikuista eli yhteensä 1 583 henkilöä. Useimmat koulutukset toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa.

ylös

*

Palkitsemisjuhlaperinne käynnistyi

Projektin päättyessä palkittiin kunnittain Nuori toimija ja Nuorten omaehtoisen toiminnan tukija. Nuoren toimijan kriteereinä olivat: aktiivinen, innostava, kehittää ja ideoi, ottaa toiset huomioon ja edistää vapaaehtoisesti nuorten asioita omassa elinpiirissään. Ensimmäinen palkitsemisjuhla järjestettiin 14.5.2003 yliopiston juhlasalissa seminaaripäivän päätteeksi. Palkinnot jaettiin 26:n kunnan nuorelle toimijalle ja 25:lle nuorten omaehtoisen toiminnan tukijalle. Nuoret olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumaa.

ylös

*

Suurtapahtuman nimeksi ToukoFest

Nuorten Keski-Suomen aloitteesta ja tukemana toteutettiin jälleen Koulut liikkeellä -projektin aikana kehitetty koululaisten kevään liikunta- ja kulttuuritapahtuma, joka nyt sai nimekseen ToukoFest. Ensimmäinen ToukoFest toteutettiin 28.-29.5.2002 ja 27.-28.5.2003, jolloin tapahtuma jaettiin myös ensimmäisen kerran kahdelle päivälle: ensimmäinen päivä suunnattiin ala-asteille ja toinen yläasteille ja toiselle asteelle. Osanottajina oli 5 000 – 7 000 nuorta eri puolilta Keski-Suomea. Hallinnollisesti Toukofest toteutettiin erillisenä projektina, jota Piispala hallinnoi NuK-Su -projektin tapaan. Lopputuloksena Nuorten Keski-Suomi ry -projekti synnytti maakuntatasolla merkittävää yhteistyötä. Sen pohjalta perustettiin Nuorten Keski-Suomi ry, jonka jatkaa projektin työtä.

ylös