Strategia

Strategiakuva

 

Toiminta-ajatus

Nuksu luo ja haastaa luomaan nuoria innostavia tekemisen, vaikuttamisen sekä oppimisen paikkoja ja kokemuksia.

Visio: Rohkeasti elämään vaikuttavien nuorten yhteiskunta

Unelmamme on, että jokainen voi olla rohkea omalla tavallaan ja persoonallaan: jokaiselle oman kokoisia ja sisältöisiä haasteita ja unelmia. Haluamme luoda nuorelle kokemuksen siitä, että kun tekee jotain, sillä on merkitystä itselle ja muille, minkä kautta syntyy halu ja kyky vaikuttaa niin omaan kuin muidenkin elämään. Haluamme luoda yhteiskunnasta paikan, jossa nuori saa, osaa ja haluaa olla mukana, toimia ja vaikuttaa.

Tavoitteet

Nuorten

  • työelämä-
  • vaikuttamis-
  • kansalaistoimintavalmiuksien ja -polkujen rakentaminen ja vahvistaminen

Arvot

  • Nuori itse tekijänä ja toimijana: nuoren innostus syntyy siitä, että hän saa tehdä itse
  • Aikuisten tuki nuorten tekemiselle: valmennuksellinen ote nuorten taustalla
  • Yhdessä tekeminen toisiamme kunnioittaen: yhdessä toimien saamme enemmän aikaan
  • Sytyttäminen: toimimme rohkeasti toisia innostaen ja innostuen

Lataa tästä Nuksun strategia 2014-2018 (PDF).