TERVETULOA KESKI-SUOMEN NUORISOFOORUMIIN!

Keski-Suomen Nuorisofoorumi järjestetään maanantaina 22.10. klo 9.00 – 16.00 Veturitalleilla Jyväskylässä (Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä).

Nuorisofoorumi on vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria kokoava tilaisuus, jossa nuoret pääsevät pureutumaan ajankohtaisiin maakuntaa koskettaviin aiheisiin sekä tapaamaan päättäjiä eli vaikuttavassa asemassa olevia aikuisia. 

Nuorten ja ohjaavien aikuisten ajatuksia kuullaan aamupäivällä pidettävissä työpajoissa pelillisen menetelmän avulla. Aiheena on mm. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma, tulevaisuustyö sekä nuorten osallisuus ja vaikuttaminen maakunnassa. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus kertoa mielipiteitään ja esittää kysymyksiä maakunnan päättäjille, jotka on kutsuttu tilaisuuteen mukaan iltapäiväksi. Ohjaavien aikuisten on mahdollisuus valita iltapäiväohjelma.

Päivän aikana esitellään myös Keski-Suomen Nuorisovaltuuston toimintasääntö sekä toimintakertomus edelliseltä kaudelta. Näiden lisäksi valitaan kuntien edustajat Keski-Suomen Nuorisovaltuuston tulevalle kaudelle.

Nuorisofoorumiin ovat tervetulleita kuntien nuorisovaltuustot ja yläkoulujen oppilaskuntien hallitukset sekä näiden ohjaajat. Iltapäivän osuuteen on kutsuttu Keski-Suomen kansanedustajat  ja maakuntavaltuusto sekä päättävässä asemassa olevia virkamiehiä.

Lämpimästi tervetuloa!


NUORISOFOORUMIN AIKATAULU

8:45-9:15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:15 Tervetuloa ja orientoituminen päivään!
Toiminnallista työskentelyä ajankohtaisista aiheista mobiilipeliä pelaten
Keskustelua ja palautetta pelistä, iltapäivällä saapuvien päättäjien esittely

11:15 Lounastauko (omakustanteinen)

12:15 Keski-Suomen Nuorisovaltuuston Toimintasääntö
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston nimeäminen kaudelle 2018-2019
13:00 Maakuntajohtajan tervehdys nuorille ja päättäjille
Keski-Suomen Nuorisovaltuuston 2017-2018 Toimintakertomuksen esittely
Nuoret ja päättäjät kohtaavat -keskusteluhetki (+ Ohjaavien aikuisten vertaistapaaminen)
15:00 Päivän yhteenveto ja kahvitarjoilu
15.45 Tilaisuus päättyy

 

Saapuminen ja ruokailu:

Veturitallit sijaitsee Jyväskylän Matkakeskuksen läheisyydessä, joten paikalle pääsee helposti junalla ja bussilla. Parkkipaikkoja pihassa ei ole, mutta lähellä on Matkakeskuksen Pysäköintitalo: http://www.jyvasparkki.fi/pysakointitalo.php?id=p-matkakeskus

Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvit pienen purtavan kera sekä iltapäiväkahvit makean kera. Omakustanteinen lounas nautitaan klo 11.15-12.15 välillä. Mahdollisuus on syödä paikan päällä omia eväitä (Kisko-ravintola kiinni) tai hyödyntää lähiseudun ravintoloita, linkit alempana.


Alueen ravintoloita ovat mm:

Antell:n lounasravintola: https://www.antell.fi/ravintolat/ravintolahaku/ravintola/antell-ravintola-sinetti-jyvaskyla.html

Itämaista ruokaa Matkakeskuksella: https://ravintolashalimar.fi/

Salaatti/Patonkiravintola Matkakeskuksella: http://www.picnic.fi/jyvaskyla-matkakeskus

Hampurilaista Matkakeskuksella: https://www.hesburger.fi/ravintolat?tid=280

Lounasta Vanhalla asemalla: http://vanhaasemaravintola.fi/

 

Lisätietoa ja jälki-ilmoittautumiset:

Carita Hännivirta, p. 044 012 4606, carita.hannivirta[ät]nuortenkeskisuomi.fi

 

Nuorten äänen kuulumisesta Keski-Suomessa huolehtii maakunnallinen vaikuttajaryhmä, jonka tehtävänä on mm. tuoda nuorten asioita ja mielipiteitä päättäjien korviin.

 

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

Keski-Suomen nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ja lasten mielipiteitä esiin sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta maakunnassa.  Tehtävää toteutetaan järjestämällä vaikuttamiseen liittyviä tapahtumia sekä nuorten ja päättäjien kohtaamisia. Lisäksi nuorisovaltuusto voi antaa lausuntoja maakuntavaltuuston päätöksiin ja ehdotuksiin sekä tehdä aloitteita maakuntahallinnolle. Nuorisovaltuusto on myös mukana kehittämässä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnan palveluissa.

Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on kaksi edustuspaikkaa jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle sekä kuusi avointa paikkaa. Ryhmä on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ryhmän toiminta vastaa tulevan maakuntalain velvoitteeseen perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto.

Maakuntalakiluonnos (HE 15/2017) § 26: Maakunnan vaikuttamistoimielimet
“Maakuntahallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Vaikuttamistoimielimillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. “

 

Keski-Suomen nuorisovaltuuston kausi 2017-2018

Maakunnallinen Nuorisofoorumi järjestettiin 7. kertaa 30.10.2017. Sen yhteydessä pidetyssä kokouksessa valittiin Keski-Suomen maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteleva ryhmä, joka huolehtii nuorten äänen kuulumisesta Keski-Suomen alueella. Ryhmässä on edustuspaikat jokaiselle keskisuomalaiselle kunnalle. Keväällä 2018 ryhmä vaihtoi nimensä Keski-Suomen nuorisovaltuustoksi.

Nuorisovaltuusto on kevään aikana työstänyt mm. toimintasääntöä, ollut mukana toteuttamassa Vaikuta! -kampanjaa kymmenellä keskisuomalaisella koululla, ollut edustamassa erilaisissa maakunnallisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä ottanut kantaa Keski-Suomen järjestämissuunnitelmaan. Viimeinen kannanotto julkisesta liikenteestä Keski-Suomessa sai myös maakuntavaltuuston huomion. Maakuntavaltuusto yhtyi nuorisovaltuuston kannanottoon julkisen liikenteen toimivuudesta.

Keski-Suomen nuorisovaltuusto kaudelle 2018-2019 valitaan Keski-Suomen Nuorisofoorumissa 22.10.2018. Lisätietoa alempana.

KESKI-SUOMEN NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJIEN VALINTA JA NIMEÄMINEN

Keski-Suomen nuorisovaltuuston toiselle toimikaudelle nimetään ja valitaan edustajat Keski-Suomen Nuorisofoorumissa 22.10.2018. Jokaisesta Keski-Suomalaisesta kunnasta toivotaan nimettävän kaksi edustajaa. Vähintään toisen jäsenen tulee kuitenkin olla kunnan nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttajaryhmän edustaja. Kunta saa itse päättää, miten se edustajansa maakunnalliseen nuorisovaltuustoon valitsee.

Varaedustajia nuorisovaltuustoon valitaan yksi jokaisesta kunnasta. Varaedustaja voi olla joko nuorisovaltuuston edustaja, tai muuten toiminnasta kiinnostunut nuori. Varaedustaja voi osallistua kokouksiin, mikäli toinen varsinaisista jäsenistä ei pääse paikalle.

Keski-Suomen nuorisovaltuustossa on myös kuusi avointa paikkaa, jotka eivät ole kuntasidonnaisia. Jokavuotisessa nuorisofoorumissa, jossa myös ryhmän kuntakohtaiset edustajat valitaan, voi asettua ehdokkaaksi avoimelle paikalle. Mikäli näitä paikkoja ei nuorisofoorumissa saada täytettyä, voidaan niihin tehdä valintoja myöhemminkin kauden aikana. Jos hakijoita on niin paljon, etteivät kaikki hakeneet pääse nuorisovaltuuston edustajiksi, pyritään heitä kuitenkin ottamaan mukaan nuorisovaltuuston toimintaan ja työskentelyyn muilla tavoin.

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston uusi toimintakausi alkaa ryhmäytymis- ja perehdytysleirillä Piispalassa 9.-10.11.2018, jonne kaikki edustajien toivotaan osallistuvan.

Kuntien edustajat ilmoitetaan ”Ilmoita tästä ryhmäsi nuorisofoorumiin” -linkin kautta.
Avoimille paikoille haetaan ”Ilmoittaudu tästä yksilönä nuorisofoorumiin” -linkin kautta.

 

Kiitos Keski-Suomen nuorisovaltuuston toimintasääntöä kommentoineille

Keski-Suomen nuorisovaltuuston alustava Toimintasääntö oli kommentoitavana ja siihen toivottiin mahdollisimman laajasti kannanottoja erityisesti keskisuomalaisilta nuorilta. Kommentteja saatiin 8 kunnasta; 7 nuorten ryhmältä, kuten nuorisovaltuustolta ja 10 yksittäiseltä nuorelta.

Toimintasääntöä työstetään eteenpäin pienemmällä työryhmällä ja siihen päästään tutustumaan Nuorisofoorumissa 22.10.2018.

Maakuntavaalit järjestetään näillä näkymin toukokuussa 2019 ja uusi maakuntavaltuusto aloittaa 1.8.2019, jonka jälkeen maakuntahallitus hyväksyy myös muiden vaikuttamistoimielinten toimintasäännöt. Nuorisovaltuuston toimintasääntöön on näin mahdollisuus tehdä vielä tarvittavia muutoksia, kun sen toimivuutta päästään testaamaan tulevalla kaudella.

VAIKUTA! -KAMPANJA

Keskisuomalaisten nuorten nostamista ajatuksista ideoitu Vaikuta! -kampanja toteutettiin keväällä 2018. Kampanjan toteuttajana toimi 14-19 vuotiaista nuorista koostuva ryhmä.

Vaikuta! -teemapäivät

Teemapäiviä toteutettiin kampanjan aikana yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla ympäri Keski-Suomea. Tarkoituksena oli innostaa, kannustaa ja aktivoida nuoria vaikuttamaan. Vaikuta! -teemapäiville luotiin kuntakohtainen mobiilisisti pelattava ryhmäpeli Seppo.io -sovelluksella. Peli koostui vaikuttamiseen liittyvistä yleistehtävistä sekä nonstop workshopeista, joita järjestivät Keski-Suomen Nuorisovaltuuston ja Toukotiimin lisäksi kuntien nuorisovaltuustot ja Japa ry. Kuntakohtaisesti järjestelyissä olivat mukana myös POKE, koulun oppilaskunta ja kunnan nuorisotyön toimijat. Jokaisessa kunnassa oli myös ns. päättäjien piste, jossa nuoret pääsivät keskustelemaan ja kertomaan ajatuksiaan kunnan ajankohtaisiin aiheisiin.

Vaikuta! -huippukokous

Kampanja huipentui huippukokoukseen, jossa käsitellään teemapäivistä nousseita aiheita. Huippukokoukseen osallistui teemapäiviin osallistuineita nuoria ja se järjestettiin Jyväskylässä toukokuussa 2018 Toukofestin yhteydessä.

Vaikuta! -huippukokouksessa julkistettiin keskisuomalaisten nuorten ajatukset kootusti osallistujille. Osa tuloksista luovutettiin suoraan paikalla olleille päättäjille, kuten nuorten eniten äänestämät Agenda2030-tavoitteet. Yksi kiertueen tuloksista on Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kannanotto julkisen liikenteen toimivuudesta, joka luovutettiin Keski-Suomen maakuntavaltuustolle.

”Keski-Suomen maakuntavaltuusto lähti mukaan nuorten kannanottoon
julkisen liikenteen toimivuudesta”
– lue uutinen TÄÄLTÄ

Huippukokouksessa kuultiin mielenkiintoisia paneelikeskusteluja Keski-Suomen joukkoliikenteestä, nuorten sosiaali- ja terveyspalveluista ja erilaisista vaikuttamisväylistä. Tilaisuuden kruunasi Aleksanteri Hakaniemin upea akustinen esitys.

 

Vaikuta! -kampanja on osa Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmaa (KA3) jolla tuetaan nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua edistäviä hankkeita. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.