Nuorten ääni maakunnissa

Maakuntahallinnon uudistuksessa nuorten ääntä tullaan kuulemaan entistä paremmin. Kaikkiin maakuntiin perustetaan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hankkeella etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, miten nuoret ja nuorten mielipiteet ja ajatukset saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että löydetyt mallit palvelevat sekä hallinnon että nuorten tarpeita eri puolilla maata ja tukevat samalla paikallistason nuorten vaikuttamistoimintaa.

 

Kehitys- ja yhteistyötä

Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanke toteutetaan vuosien 2017-2019 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Nuorten maakunnallisen vaikuttamisen toimintamalleja kehitetään yhdessä laajan verkoston kanssa. Maakuntina mukana ovat Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, joissa kussakin on oma kehittämisryhmänsä.

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) hanke on tärkeä yhteistyökumppani kaikilla alueilla. Kehittämistyössä ovat mukana mm. maakuntakuntien liitot, LAPEn muutosagentit, Aluehallintovirastojen, oppilaitosten, nuorisotyön ja järjestöjen edustajia, alan tutkijoita sekä tietysti nuoret. Toimintamallia luodessa huolehditaan, että nuorten ääni tulee huomioiduksi mahdollisimman laajasti, joten mielipiteitä ja ajatuksia kerätään monimuotoisin keinoin.

Nuorisovaltuustojen liitto koordinoi vastaavaa kolme maakunnan alueella toteutettavaa kehittämishanketta ja tavoitteena on, että hankekauden lopulla näiden kahden kehittämishankkeen tuloksia ja toimivia käytäntöjä voidaan jakaa yhdessä kaikkien maakuntien hyödynnettäväksi.


Pilottimaakuntien yhteyshenkilöt ja lisätiedot
Hankkeen yhteystiedot
Etelä-Savo
Kainuu
Keski-Suomi
Pirkanmaa
Satakunta

Projektikehittäjä Eeva Mäntylä, p. 044 0124608, eeva.mantyla(at)nuortenkeskisuomi.fi
Projektikehittäjä Tarja Kovanen, p. 044 7677383, tarja.kovanen(at)nuortenkeskisuomi.fi
Toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 5528070, eeva.liisa.tilkanen(at)nuortenkeskisuomi.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 5309697mariakaisa.aula(at)gmail.com

Etelä-Savossa vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret kokoontuvat joka kuun kolmas maanantai klo 14-16. Mukaan voi tulla hetkeksi tai viipyä pidemmän tovin. Tapaamisiin voi tulla perinteiseen tapaan paikalle tai kertoa ajatuksista muulla tavoin sähköisesti. Tärkeintä on halu saada nuorten ääntä vahvemmin esille maakunnassa. Laita WhatsApp-viestiä hankekoordinaattori Saara Hanhelalle (040 3597230) ja pääset mukaan WhatsApp-ryhmään.

Toiminnasta tiedotetaan myös Etelä-Savon Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma facebookissa https://www.facebook.com/search/top/?q=lape%20etel%C3%A4-savo

Yhteystiedot:
Hankekoordinaattori Saara Hanhela, saara.hanhela(at)essote.fi, 040 3597230
Muutosagentti Katja Saukkonen, katja.saukkonen(at)essote.fi, 044 3516616

Kainuussa on toiminut maakunnallinen nuorisovaltuusto jo vuodesta 2008 lähtien. Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta voit lukea lisää Kainuun liiton sivuilta

ja facebookista https://www.facebook.com/kainuunmanu/.

Yhteystiedot:
Aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen, paula.a.karppinen(at)kainuu.fi, p. 044 7100867

Keski-Suomessa maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa suunnittelee ja toteuttaa 37 nuoren ryhmä, jossa on edustus maakunnan 16 eri kunnasta. Ryhmä tapaa säännöllisesti kerran kuussa. Ryhmä starttasi Jyväskylässä järjestetystä Keski-Suomen nuorisofoorumista 30.10., jossa maakunnallisesta nuorten vaikuttamistoiminnasta kiinnostuneet saivat ilmoittautua mukaan.

Yhteystiedot:
projektityöntekijä Laura Saartoala, laura.saartoala(at)nuortenkeskisuomi.fi, 044 0124609
projektikehittäjä Eeva Mäntylä, eeva.mantyla(at)nuortenkeskisuomi.fi, 044 0124608

Pirkanmaalla vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria on kutsuttu mukaan suunnittelemaan nuorten maakuntatason vaikuttammistoimintaa ja mukana ryhmässä on 16 kiinnostunutta nuorta. Oletko kiinnostunut liittymään toimintaan? Ota yhteyttä Elinaan!

Yhteystiedot:
Seudullisen nuorisotyön koordinaattori Elina Peippo, elina.peippo(at tampere.fi, p. 040 806 2968
Pirkanmaan LAPE-muutosagentti Titta Pelttari, titta.pelttari(at)pirkanmaa.fi, p. 044 422 2248

Porissa järjestettiin marraskuussa 2017 Satakunnan alueen ensimmäinen yhteistapaaminen maakuntavaikuttamisesta kiinnostuneiden nuorten ja nuorten parissa työskentelevien tahojen kesken. Tilaisuudessa keskusteltiin maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta ja muista nuorten vaikuttamismahdollisuuksista Satakunnassa. Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä vastaili nuorten ja muiden osallistujien kysymyksiin nuorten vaikuttamisesta.

Oletko nuori ja sinua kiinnostaa lähteä mukaan suunnittelemaan toimintaa? Satakunnan toimintaa suunnitteleva ryhmä tapaa noin kerran kuussa, tule mukaan! Kysy lisää Petralta tai Tiinalta!

Yhteystiedot:
Satakunnan LAPE- muutosagentti Mirja Antila, mirja.antila(at)pori.fi, p. 044 7013797
Projektisuunnittelija Petra Ahonen, petra.ahonen(at)pori.fi, p. 044 7016833
Projektisuunnittelija Tiina Tenho,tiina.tenho(at)pori.fi, p. 044 7016830