Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla nostaa vuosittain
esille nuorten
aktiivisuutta ja nuorten
taustalla toimivia aikuisia.

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla

Nuorten ääni ja kyvyt esiin -juhla on keskisuomalainen palkitsemisjuhla nostaa esille nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Kuntien nimeämät nuoret sekä aikuiset palkitaan vuosittain juhlavassa tilaisuudessa. Tilaisuus toteutetaan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston ja Keski-Suomen liiton tuella.

Nuori Tsemppari on 14–19 -vuotias, aktiivinen nuori tai saman ikäisten nuorten ryhmä, joka osallistuu monenlaiseen vapaaehtoiseen toimintaan, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään sekä kannustaa myös muita toimimaan.

Aikuinen Tsemppaaja on aikuinen tai aikuisten muodostama taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia ja tukea omaehtoiseen toimintaan, kannustaa heitä yrittämään ja tekemään sekä suhtautuu nuoriin ja heidän ideoihinsa avoimen rakentavasti. Tsemppaaja ei tee asioita itse nuorten puolesta, vaan auttaa ja uskaltaa antaa nuorille vastuuta ja luottamusta.